Zdravotní laborant

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Kromě klasických chemických předmětů zahrnuje výuka i teoretické předměty, jako jsou matematika, biofyzika, biologie, biochemie, fyziologie, základy anatomie, cytologie, mikroskopické metody. Seznámíme tě také s odbornými předměty, jako je například histologie, lékařská genetika, mikrobiologie a epidemiologie, imunologie, toxikologie, patobiochemie nebo základy radiační ochrany. Velký důraz klademe také na praktickou výuku v laboratořích a zvládneš pak hravě různé vyšetřovací metody a analýzy.
Čím budeš?
Studijní obor Zdravotní laborant ti umožní pracovat v klinických laboratořích nemocnic, zdravotnických a veterinárních ústavů či v zařízeních pro výrobu a kontrolu léčiv. Díky studiu navíc získáš možnost vykonávat zdravotnické povolání bez omezení, což je v souladu s vyhláškou 424/2004 Sb. § 8. a s vyhláškou 39/2005 Sb. § 3 a § 8. Osvojíš si mnoho odborných a vysoce specializovaných znalostí. Díky tomu najdeš uplatnění v široké sféře zdravotnických a výzkumných profesí v nemocnicích, na poliklinikách nebo ve výzkumných a kriminalistických ústavech.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 5345R020