Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš potřebné teoretické znalosti v oblastech:
Elektrických pohonů, trakce a energetiky dopravy, zabezpečovací techniky, sdělovací a komunikační techniky, atd.

Naučíš se dovednosti, bez kterých se neobejdeš:
- Problematika elektrotechnických zařízení a systémů v dopravě – aplikace

Výběrem alternativních předmětů se můžeš v průběhu studia specializovat na některé z následujících oblastí: elektrické pohony, napájení elektrických drah, energetika, elektrická trakce, sdělovací nebo zabezpečovací zařízení v dopravě, mikroprocesorová technika a automobilní elektronika;

Aby ses v praxi neztratil, připravili jsme pro tebe:
Odborné exkurze, stáže a training programy, semestrální práce zaměřené na řešení dané problematiky, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technické problémy apod.

Čím budeš?

Práci najdeš na následujících pozicích:
- Výzkum a vývoj v dopravě, elektrotechnice a elektronice
- Odborné a vysoké školství
- Provozu a správa elektrotechnických zařízení a systémů, výroba, dopravní podniky
- Ve středním managementu u výrobců, dodavatelů i provozovatelů dopravních prostředků, napájecích soustav, energetických soustav, elektrické výzbroje vozidel, komunikačních a zabezpečovacích systémů

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.