Informace k přijímačkám na DFJP

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášku ke studiu lze podat:

Podat přihlášku můžeš od 1. 1. 2019 na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem, on-line platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Platbu 500,- Kč je třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
5920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Bakalářské studium - 1. kolo
Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 31. 5. 2019
Dodej vysvědčení (maturitní a poslední ročník SŠ) do 15. 6. 2019

Magisterské studium:
Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 15. 8. 2019

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Bakalářské studium:
Přijímací zkouška není.
O přijetí rozhodne děkan na základě výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy. Bonifikace se uděluje za společnou státní maturitní zkoušku z matematiky nebo matematiky+ a dále za absolvování testu NSZ „Matematika“ nebo „Obecné studijní předpoklady“. Více najdeš ve směrnici.

Magisterské studium:
Přijímací zkouška není.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle hodnocení bakalářské práce, výsledku státní závěrečné zkoušky a podle průměru v bakalářském studiu. Bodové hodnocení je popsáno v příslušné směrnici.

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Den otevřených dveří:
30. ledna 2019
Pardubice – Studentská 95 od 9.00 hodin

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležitá data:
Den otevřených dveří:
1. termín: sobota 10. 11. 2018
2. termín: středa 30. 1. 2019

Bakalářské studium
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2019

Navazující magisterské studium:
Uzávěrka přihlášek: 15. 8. 2019

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium
Vzhledem k pozitivním zkušenostem již poněkolikáté pro nové studenty připravujeme kurz matematiky a fyziky. Chceme ti tak dát prostřednictvím speciálního kurzu vedeného našimi pedagogy možnost projít látku prvního semestru s důrazem na ty části, jejichž znalost je pro další studium matematiky a fyziky na naší fakultě nevyhnutelná. Kurz probíhá zhruba týden před začátkem zimního semestru.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Rozhodnutí o přijetí do bakalářského studia zveřejníme na webových stránkách do konce měsíce června 2019 (písemně/elektronicky bude doručeno do konce července 2019).
Pokud se hlásíš na navazující magisterské studium, dozvíš se výsledek do konce srpna 2019

 

Zápisy

Už jen zápis

Zápisy:
A už jen poslední krok k tomu, aby ses stal skutečným studentem DFJP - musíš se dostavit na zápis do prvního ročníku.

Bakalářské studium: 26. 8. – 30. 8. 2019
Magisterské studium: 9. 9. – 20. 9. 2019

Přesný harmonogram zápisů, bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněn na webu fakulty.