Veřejná ekonomika a správa

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Osvojíš si vědomosti pro výkon ekonomicko-správních činností, zejména z oblasti ekonomiky, veřejné správy, marketingu, účetnictví, správního práva a využívání moderních informačních technologií. Výhodou je, že až během studia si vybíráš, jaké specializaci se chceš věnovat, zda Veřejné ekonomice nebo Ekonomice pro kriminalisty a celníky.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš schopen vykonávat činnosti zejména v ekonomických subjektech veřejného sektoru. Při výběru specializace Ekonomiky pro kriminalisty a celníky můžeš v budoucnu pracovat u Policie ČR, ale najdeš uplatnění také jako civilní pracovník, na finančních úřadech či kontrolních útvarech organizací veřejné správy. Při specializaci ve Veřejné ekonomice se budeš podrobně věnovat státní správě či veřejnému sektoru. Záleží pouze na tobě, jakou se dáš cestou. My ti však garantujeme, že se ti v obou případech dostane velmi vysoké úrovně vzdělání.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.